Chào mừng các bạn Wellpad [Đăng nhập]  [Miễn phí đăng ký]

Chuông gió thị trường Tư vấn

Tiếng Trung Quốc Truyền thống Trung Quốc Anh Nhật Bản Hàn Quốc Đức
Việt
Thái Malay Tagalog Indonesia Tiếng Ả Rập
Hôm nay:  Hình yêu thích | kiểm tra
 
Trang chủ
 
Công ty
 
Sản phẩm
 
Các công ty
 
Tin tức
 
E-tạp chí
 
Video
 
Giấy chứng nhận
 
Tuyển dụng
 
Thông báo
 
Liên hệ
 
116437427  
chenhongjin1978@hotmail.com  
wellpad@im.tom.com  
feeling_dczx@163.com  
 
Hạng mục  
Tìm kiếm
Phạm vi
Từ khoá
 
 
Mới nhất Mua
Không có thông tin xuất hiện .....
Liên hệ
Tên:Shi Yuan  ông
Điện thoại:086-0871-8233105/8224684
Fax:086-0871-8225853
Điện thoại di động:
Trang chủ:http://www.fmr.cn/
Địa chỉ:Liang Tây Nguyên lần thứ hai Ring Road, Côn Minh X
Zip Code:650000

Truyền thông để tạo ra giá trị

 
Công ty
 
Thân chuông gió Côn Minh tư vấn thị trường, bởi các chuyên gia, học giả đưa ra các nhóm tư vấn. Năm của quyết định kinh doanh dài hạn có chiều sâu trang web khách hàng, tiếp thị, cạnh cắt, giàu tư vấn kinh doanh, chuyên về tích tụ rắn hiệu quả dịch vụ, đáng kể. Trong các địa điểm dự án, chẩn đoán, tiếp thị, quản lý tư vấn, lập kế hoạch thương hiệu, truyền thông tích hợp, công nghệ thông tin, công ty đào tạo, vv để cung cấp cho doanh nghiệp với nhiều chuyên gia tư vấn lâu năm có hiệu quả và dịch vụ tư vấn thành công trong tỉnh, ngoài nổi tiếng nhiều và các cơ quan chính phủ cung cấp tư vấn tiếp thị chuyên nghiệp và dịch vụ kế hoạch.
Chuông gió và trường bất động sản có nhiều năm nghiên cứu, tiếp tục khám phá sự phân chia chi tiết các ngành công nghiệp, sẽ được du lịch, bất động sản, hoạt động đô thị, dự án cụ thể khác, chuyên nghiệp, độc lập, nhóm nghiên cứu chuyên ngành, hình thành một cái chuông gió tư vấn toàn diện công ty.
Các công ty hoạt động trong ngành du lịch bất động sản, và đô thị hai mảng là du lịch, du lịch, quy hoạch bất động sản, du lịch, quy hoạch bất động sản và thiết kế, nền kinh tế công nghiệp đô thị, đầu tư xây dựng thành phố và tài trợ, lập kế hoạch hoạt động đô thị, phân tích kinh tế và vì vậy dự toán với các chuyên gia, đối với mỗi dự án hợp tác cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đặc biệt.


 
Sản phẩm mới
 
Tin tức  
 
Giấy chứng nhận  
Chuông gió thị trường Tư vấn  Địa chỉ: Liang Tây Nguyên lần thứ hai Ring Road, Côn Minh X
Hỗ trợ kỹ thuật:Wellpad  Quản trị